15/12/2017

Thông báo V/v: Tổ chức bổ sung 10 lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn (cập nhật điều chỉnh phòng học 15/12/2017)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp […]
28/07/2017

Kế hoạch thi tiếng anh tăng cường T07/2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi Tiếng anh tăng cường  tháng 07/2017, danh sách dự thi tiếng anh tăng cường. Cụ thể sinh […]
06/12/2015

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 05/01/2016 Điều chỉnh lịch thi các lớp khóa […]
20/03/2014

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (20/3/2014 )

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Ban hành lịch […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lớp […]
02/01/2014

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học ghép học kỳ 2 năm […]
15/11/2013

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ 15/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch […]
22/08/2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 22/8/2013, phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch thi lần 2 […]
08/10/2012

Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương (8/10/2012 )

Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương         Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, môn […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 của các lớp học lại riêng (đợt 1) […]