19/06/2018

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch học GDQP-AN kỳ hè 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức học GDQP-AN kỳ hè 2018, Phòng Giáo vụ thông báo và tổ chức buổi phổ biến các nội dung […]
18/06/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh (Đợt 2 – 2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa 2014 được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi  và công nhận điểm các […]
12/06/2018

Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế […]
12/06/2018

THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
08/06/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/08/2018 Cập nhật: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp […]
08/06/2018

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (dự kiến), cụ thể sinh viên download […]
07/06/2018

THÔNG BÁO: Kết luận của Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh – Đợt xét 1, tháng 06/2018

Kính gửi:          Các sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2014   ­­­­- Căn cứ Quy định về Tổ chức đào tạo […]
07/06/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 18/06/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 18/06/2018 Theo nguyện vọng của giảng viên (tham gia coi thi TNTH Quốc gia), căn cứ đề xuất của […]
05/06/2018

Thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh của khóa 2014, cụ thể sinh viên download file kèm Trân trọng ./. […]
01/06/2018

Thông báo: V/v: Công bố Thời khóa biểu các học phần trong học kỳ phụ (hè) 2018

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch học kỳ hè […]