Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2018, khối ngành Kỹ thuật

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2017-2018
24/04/2018
Thông báo: Kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2017-2018
24/04/2018

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2013-2018, khối ngành Kỹ thuật, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày thứ Sáu (04/05/2018) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

  1. Kế hoạch tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp:

–  Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 04/05/2018 (Thứ Sáu). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

–  Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).

– Thành phần: + Ban GĐHV; Lãnh đạo, giảng viên các Khoa/Bộ môn; Lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng.

+ Các sinh viên hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2018, khối ngành Kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

* Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Chương trình tổng kết và trao bằng TN

Danh sách sinh viên D13 khối kỹ thuật nhận bằng tốt nghiệp

Danh sách sinh viên được khen thưởng