Đào tạo Sau Đại học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên tục đổi mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao

Untitled
Viện CNTT &TT xây dựng cổng thông tin thực tế ảo du lịch vùng sâm Ngọc Linh – Quảng Nam
27/07/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư
27/07/2018

Trong xu thế phát triển toàn diện về đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã được giao nhiệm vụ đào tạo cả bậc Sau Đại học. Từ chỗ ban đầu chỉ với 02 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ, 01 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, sau hơn 20 năm được giao nhiệm vụ đào tạo Sau Đại học, đến nay, Khoa Đào tạo Sau Đại học đã đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo 5 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ (gồm:Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Hệ thống thông tin,Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh) và 5 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ (gồm: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin và Quản trị kinh doanh).

Ngay từ khi mới thành lập, Lãnh đạo Học viện nói chung và Lãnh đạo Khoa Đào tạo Sau Đại học nói riêng luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động đào tạo Sau Đại học, chính vì vậy, ngoài các cán bộ cơ hữu, tại Khoa luôn có hơn 100 giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án các khóa cao học và nghiên cứu sinh. Các giảng viên là các nhà khoa học tốt nghiệp từ nhiều nước tiên tiến trên thế giới, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ được đã được Khoa xây dựng và có sự điều chỉnh một cách toàn diện, chú trọng cập nhật công nghệ, kỹ thuật và quản lý mới theo hai định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Khối lượng chương trình hợp lý, nội dung của các chương trình phù hợp với mục tiêu của các chuyên ngành đào tạo. Các học phần được sắp xếp khoa học và bổ trợ lẫn nhau; cấu trúc chương trình mềm dẻo, linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành, giữa thời gian lên lớp và thời gian tự nghiên cứu của học viên và nghiên cứu sinh.

Phương pháp đào tạo đã và đang từng bước được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường tính chủ động tích cực của người học, phát huy được năng lực tự nghiên cứu của học viên/nghiên cứu sinh. Các phương pháp giảng dạy như thảo luận nhóm (group disscussion), trò chơi (role play), động não,… đã khơi dậy được tiềm năng, tư duy sáng tạo, chủ động và độc lập trong nghiên cứu của học viên và nghiên cứu sinh.

Công tác đào tạo Sau Đại học của Học viện đã có sự kết hợp hiệu quả với công tác nghiên cứu khoa học của các học viên, nghiên cứu sinh.Bên cạnh đó, các học viên và nghiên cứu sinh được tham gia nhiều hội nghị, hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế, tạo môi trường sinh hoạt học thuật ở trình độ chuyên môn cao, đạt chuẩn Quốc tế cho các học viên, nghiên cứu sinh tham gia, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo Sau Đại học tại Học viện.

Học viện đã có đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên sâu về Toán ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo, Thông tin vô tuyến nhằm hỗ trợ công tác đào tạo học viên cao học theo định hướng nghiên cứu và hoạt động nghiên cứu chuyên sâu của các nghiên cứu sinh.

Để có sự trao đổi học tập thêm kinh nghiệm trong xây dựng, cập nhật và đổi mới nội dung giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Đào tạo Sau Đại học đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, đơn vị có uy tín trong và ngoài nước như: Viện nghiên cứu Điện tử, Viễn thông Hàn quốc – ETRI, Tập đoàn Viễn thông Pháp (France Telecom), trường Đại học Bưu điện Moscow, Saint Petersburg(Liên bang Nga), trường Đại học bang Arizona (Hoa kỳ), trường Đại học Aizu – Nhật Bản; Telecom ParisTech (Cộng hòa Pháp),trường Đại học Công nghệ Sydney-Australia (UTS)…

Với sự liên tục đầu tư, đổi mới từ nguồn nhân lực đến chương trình, phương pháp và nguồn cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo Sau Đại học của Học viện được nâng lên rõ rệt thể hiện qua quy mô đào tạo và chất lượng các luận văn, luận án tốt nghiệp. Các luận văn, luận án của các học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Học viện được đánh giá là các công trình nghiên cứu chuyên sâu, có tính thời sự, mang tính cấp thiết, sử dụng phương pháp công cụ nghiên cứu hiện đại, phù hợp với điều kiện nghiên cứu của Việt Nam. Các nội dung nghiên cứu được đánh giá có tính học thuật cao, thể hiện được tính kế thừa, áp dụng và phát triển có sáng tạo những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, đóng góp, đề xuất có giá trị khoa học và thực tiễn của các đề tài luận án đều được công bố, đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín, trong tuyển tập báo cáo ở các hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Cho đến nay, Học viện đã đào tạo được 90 Tiến sĩ, 2613 Thạc sĩ. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, một số Tiến sĩ đã được phong chức danh Phó Giáo sư.

Năm 2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tuyển sinh 280 chỉ tiêu ở trình độ Thạc sỹ, với hình thức thi tuyển (trong đó: khối các ngành kỹ thuật là 220 chỉ tiêu và ngành Quản trị kinh doanh là 60 chỉ tiêu); 20 chỉ tiêu trình độ Tiến sĩ với hình thức xét tuyển trong đó: khối ngành kỹ thuật là 15 chỉ tiêu và Quản trị kinh doanh là 05 chỉ tiêu).

Qua từng giai đoạn phát triển, hoạt động đào tạo Sau Đại học của Học viện liên tục được đổi mới và là một minh chứng thuyết phục về sự phát triển, về quy mô, tầm vóc uy tín và chất lượng đào tạo của Học viện. Hoạt động này phù hợp với những chuẩn mực đào tạo Sau Đại học trên thế giới,đã và đang thu hút, tập trung, phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong và ngoài Học viện, trong và ngoài nước, từ đó cung cấp cho xã hội một nguồn nhân lực mới có trình độ, chất lượng cao, có năng lực và phẩm chất tốt, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu Ngành Thông tin và Truyền thông, phục vụ cho nhu cầu phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước.

161 lượt xem