DANH MỤC BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2016

logo thong bao
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC NĂM 2016
08/09/2018
logo thong bao
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2017
08/09/2018
STT Tên báo cáo Tác giả Tên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu)
1 A Comparative Evaluation for Digital Image Watermarking Techniques in Wireless Image Sensor Networks Lê Hải Triều, Hoàng Trọng Minh, Lang Tuấn Nguyên, Dương Thế Trọng Proceedings of the IEEE Conference on Wireless Sensors (ICWiSE 2016) Langkawi, Malaysia, 10-12 oct, pp.45-49.
Electronic ISBN: 978-1-5090-1626-6
DOI: 10.1109/ICWISE.2016.8187760
2 A fixed-component-point theorem and applications Nguyễn Hồng Quân Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
3 A novel credit scoring prediction model based on Dynamic Recursive Feature Elimination and Parallel Random Forest Hà Văn Sang, Nguyễn Thị Bảo Hiền, Ngô Thị Thu Trang, GyooSeok Choi Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Convergence (IJCC 2016), Hanoi, Vietnam, (Jan. 2016), pp. 91-94.
ISBN: 978-604-913-397-8
https://hvtc.edu.vn/Portals/0/files/636068670301729099havansang.pdf
4 A novel multiband frequency reconfigurable FIPA antenna Phạm Trung Minh, Tô Thị Thảo, Nguyễn Trọng Đức, Vũ Văn Yêm Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
5 A predistortion technique for nonlinear high power amplifier using RBF neural network Nguyễn Viết Minh Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh – năm 2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tr.67-73.
6 A projection-fixed point method for a class of bilevel variational inequalities with split fixed point constraints Trần Việt Anh, Lê Dũng Mưu Hội thảo Tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 14, Ba Vì, Hà Nội, (21-23/4/2016)
7 A semi-supervised learning method for Hybrid filtering Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương Proceedings of the International Conference on Advances in Information and Communication Technology (ICTA 2016), pp.94-103.
ISBN: 978-3-319-49072-4 (Print ) 978-3-319-49073-1 (Online)
DOI: 10.1007/978-3-319-49073-1_31
8 A simple performance analysis of IM-DD OFDM WDM systems in long range PON application Ngô Thị Thu Trang, Nguyễn Đức Nhân, Bùi Trung Hiếu Proceedings of the 7th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), Vietnam, (8-9/12/2016), pp.174-179.
ISBN: 978-1-4503-4815-7
DOI: 10.1145/3011077.3011113
9 A study on IEEE 802.11 MAC layer misbehavior under difference back-off algorithms Hoàng Trọng Minh, Bùi Văn Kiên, Nguyễn Thanh Trà, Lê Hải Triều Proceedings of 2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016), Bangkok, Thailand, (20-21/3/2016), pp.362-368.
ISBN: 978-1-60595-337-3
ISSN: 2475-8833
10 A triple-bands PIFA antenna design using defected ground structure for handheld applications Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Gia Thắng, Vũ Văn Yêm Proceedings of International Conference on Science and Technology 2016, Turkey, (Oct.2016), pp.755-761.
11 All-optical two-way relaying dual-hop FSO systems using network coding over atmospheric turbulence channel Vũ Quang Minh, Phạm Anh Thư, Phạm Thị Thúy Hiền và Đặng Thế Ngọc Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.338-343.
ISBN: 978-604-67-0794-3
12 An efficient geographic algorithm for routing in the proximity of a large hole in wireless sensor networks Huy Vu, Tien D.Nguyen, Nguyễn Quỳnh Chi, Van K. Nguyen Proceedings of the 7th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), Vietnam, (8-9/12/2016), pp. 286-293.
ISBN: 978-1-4503-4815-7
DOI: 10.1145/3011077.3011101
13 An efficient virtual machine migration algorithm based on minimization of migration in cloud computing Nguyen Khac Chien, Vo Sy Giang Dong,
Nguyen Hong Son, Ho Dac Loc
Proceedings of the 2nd International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2016), March 17-18, 2016 – Rach Gia, Vietnam, LNICST, volume 168, Springer, pp.62-71.
ISBN: 978-3-319-46908-9 (Print), 978-3-319-46909-6 (Online)
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_7
14 An orientation histogram based approach for fall detection using wearable sensors Nguyễn Ngọc Điệp, Phạm Văn Cường, Từ Minh Phương Proceedings of 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2016): Trends in Artificial Intelligence, Phuket, Thailand, (August 22-26, 2016), pp.354-366.
ISBN: 978-3-319-42910-6 (Print), 978-3-319-42911-3 (Online)
DOI: 10.1007/978-3-319-42911-3_30
15 Analyzing the multi hop connectivity performance in brownian underwater wireless sensor networks Hoàng Trọng Minh, Lang Tuấn Nguyên, Nguyễn Thi Proceedings of the 7th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), Vietnam, (8-9/12/2016), pp. 210-215.
ISBN: 978-1-4503-4815-7
DOI: 10.1145/3011077.3011091
16 Analyzing throughput of IEEE 802.11 DCF employed EIED algorithm with freezing of back-off counters Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà, Bùi Văn Kiên, Nguyễn Thi Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct.2016), pp.530-535.
ISBN: 978-604-67-0794-3
17 Bán kính ổn định của hệ chuyển mạch tuyến tính tuần hoàn Lê Văn Ngọc Hội thảo Tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 14, Ba Vì, Hà Nội, (21-23/4/2016)
18 Biological microparticles detection based on differential capacitive sensing and dielectrophoresis manipulation Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Như Cường, Bùi Thanh Tùng, Chử Đức Trình Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.297-301.
ISBN: 978-604-67-0794-3
19 Blind deblurring using adaptive image model Lê Ngọc Thúy, Nguyễn Ngọc Minh Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.472-477.
ISBN: 978-604-67-0794-3
20 Các hành vi ngôn ngữ trong mở thoại tiếng Việt Nguyễn Quỳnh Giao Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2016 “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, Hà Nội (2016), tập 1, tr.733-739
21 Caching in mobile HetNets: A throughput-delay trade-off perspective Đỗ Trung Anh, Sang Woon Jeon, Won Yong Shin Proceedings of 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2016), Spain, (Jul.2016), pp.1247-1251.
22 Cải thiện hiệu năng hệ thống MMW-RoF sử dụng ghép kênh phân chia theo phân cực quang và MIMO Phạm Anh Thư, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Tuân, Vũ Tuấn Lâm và Đặng Thế Ngọc Hội thảo khoa học liên trường về Điện tử-Viễn thông 2016, trang 1-7, 9/2016
23 Compact MIMO Antenna with Low Mutual Coupling Using Defected Ground Structure Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Van Hoc, Hoang Quan and Vu Van Yem. Proceedings of the 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam 27-29/7/2016, pp.242-247.
ISBN: 978-1-5090-1802-4
DOI: 10.1109/CCE.2016.7562644
24 Compact Triple-Band Planar Inverted F Antenna with Fractal Structure for Handheld Applications Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Ngoc Tu and Yem Vu Van Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016), Hà Nội, Việt Nam, (23-24/12/2016), phân ban 1, tr.30-35.
25 Comparison Between Parametric and Non-Parametric Approaches for Time-varying Delay Estimation with Application to Electromyography Signals Luu Gia Thien, Tran Trung Duy Proceedings of the 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2016), March 17-18, 2016 – Rach Gia, Vietnam, LNICST, vol.168, Springer, pp.43-51.
ISBN: 978-3-319-46908-9 (Print), 978-3-319-46909-6 (Online)
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_5
26 Compressive channel estimation in FDD multi-cell massive MIMO systems with arbitrary arrays Nuria González-Prelcic, Trương Trung Kiên, Cristian Rusu, Robert W. Heath Jr. 2016 IEEE Globecom Workshops (IEEE GLOBLECOM), Washington DC, USA (Dec.2016), pp.1-5.
DOI: 10.1109/GLOCOMW.2016.7848864
27 Construction of computer appliance for the closed control system “Nature – Technogenika” Đỗ Xuân Chợ, R. I. Solnitsev Proceedings of 2016 XIX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), (25-27 May 2016), pp.424-426.
ISBN: 978-1-4673-8919-8 (Online), 978-1-4673-8920-4 (Print)
DOI: 10.1109/SCM.2016.7519801
28 Cross-Domain sentiment classification with word embedding and canonical correlation analysis Ngô Xuân Bách, Vũ Thanh Hải, Từ Minh Phương Proceedings of the 7th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), Vietnam, (8-9/12/2016), pp.159-166.
ISBN: 978-1-4503-4815-7
DOI: 10.1145/3011077.3011104
29 Cung cấp chất lượng dịch vụ và bảo mật trong mạng cảm biến không dây qua tiếp cận xuyên lớp Nguyễn văn Trường, Hoàng Xuân Hải, Hoàng Trọng Minh Kỷ yếu hội nghị khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 9/2016, tr.111-117.
30 Customer gender prediction based-on E-commerce data Dương Trần Đức, Phạm Bảo Sơn, Tân Hạnh Proceedings of the 8th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016), Hanoi, Vietnam, (6-8 Oct. 2016).
ISBN: 978-1-4673-8929-7 (Electronic), 978-1-4673-8930-3 (Print)
DOI: 10.1109/KSE.2016.7758035
31 Channel capacity for High altitude platform stations employing non-coherent detection Nguyễn Thu Hiên, Nguyễn Việt Hùng, Lê Nhật Thăng Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016), Hà Nội, Việt Nam, (23-24/12/2016), phân ban 1, tr.30-35.
32 Delay-Energy Aware Clustering Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks Huynh Trong Thua, Tran Cong Hung, Đinh Đuc Anh Vu Proceedings of The 7th International Conference on Information Science and Applications, (ICISA2016), (Feb. 15-18, 2016) Ho Chi Minh, Viet Nam,
ISSN: 1876-1100 (Print) 1876-1119 (electronic),
Lecture Notes in Electrical Engineering, ISBN 978-981-10-0556-5; ISBN 978-981-10-0557-2 (eBook),
DOI 10.1007/978-981-10-0557-2
33 Design and Optimization of FSO Mesh Networks over Atmospheric Turbulence and Misalignment Fading Channels Trương Diệu Linh, Lương Tiến Sỹ, Long P. Dinh, Phạm Thị Thúy Hiền, và Đặng Thế Ngọc Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.344-349.
ISBN: 978-604-67-0794-3
DOI: 10.1109/ATC.2016.7764805
34 Dielectric thin film characterization using MIM capacitor and application in antennas miniaturization Nguyễn Việt Hưng, Ratiba Benzerga Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, Oct. 2016, pp.519-523.
ISBN: 978-604-67-0794-3
35 Dynamic RMSA Algorithm for Multi-domain EONs with Limited Virtualized Elastic Regenerators Lê Hải Châu, Đặng Thế Ngọc và Nguyễn Đức Nhân Proceedings of the 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam 27-29/7/2016, pp.46-51.
ISBN: 978-1-5090-1802-4
36 Dynamic set of paths for localized QoS routing with bandwidth-constraint Nguyen Chien Trinh, Tran Minh Anh Proceedings of the 15th International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC 2016), Danang, Vietnam, Jan. 2016, pp. 591-596.
ISBN: 978-1-4673-8016-4 (Electronic) 978-1-4673-8017-1 (Print)
DOI: 10.1109/ELINFOCOM.2016.7562943
37 Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với tas/sc và suy hao phần cứng Phạm Thị Đan Ngọc Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
38 FD-MIMO communications in LTE-Advanced Pro Trương Trung Kiên The 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam, 27-29/7/2016.
ISBN: 978-1-5090-1802-4
39 FD-MIMO cho mạng 5G LTE-ADVANCED PRO Trương Trung Kiên, Phạm Thị Vân Mai, Lương Đức Bằng, Lê Xuân Trung, Nguyễn Thị Thanh Hương Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
40 Hệ thống giám sát các phương tiện trên sân bay và thuật toán tối ưu vị trí các trạm thu Nguyễn Đức Việt Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016), Hà Nội, Việt Nam, (23-24/12/2016), phân ban 2, tr.39-42.
41 Homogeneously Alloyed ZnxCd1-xS Nanocrystals: Effect Zn Content on the Size, Structural and Optical Properties Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Liễu. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2016), Hanoi, pp.66-70.
ISBN: 978-604-95-0010-7
42 Hop-by-hop Routing with Local View of Network State Tran Minh Anh, Nguyen Chien Trinh Proceedings of the 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam, 27-29/7/2016, pp.499-504.
ISBN: 978-1-5090-1802-4.
43 Hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất Trương Kim Liên Kỷ yếu Hội thảo”Nâng cao chất lượng GDTC và phong trào TDTT ở trường đại học Văn Hóa – Hà Nội”, trưởng ĐH Văn hóa – Hà Nội (18/5/2016), tr.126-134
44 Incorporation of experience and reference-based topic trust with interests in social network Phạm Thanh Phương, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Đình Quế Advances in Information and Communication Technology : Proceedings of the International Conference (ICTA 2016), pp.286-293.
DOI: 10.1007/978-3-319-49073-1_31
Print ISBN: 978-3-319-49072-4
Online ISBN: 978-3-319-49073-1
45 Influencing factors on the employees career adaptability in transition to management jobs: Perspective & research model Nguyễn Thị Kim Chi, Phạm Thị Kim Ngọc Proceedings of the 5th International conference on Emergingchallenges: partnership enhancement, (ICECH 2016) Hanoi, (Nov.2016), pp.431-446.
46 Influencing strategies affecting organizational buying decisions – An empirical sudy in Vietnam Nguyễn Thị Thanh Mai Proceedings of the 5th International conference on Emergingchallenges: partnership enhancement, (ICECH 2016) Hanoi, (Nov.2016), pp.215-223.
47 Kernel method for polynomial nonlinear adaptive equalizer with low computational complexity Nguyễn Viết Minh, Nguyễn Kim Quang Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016) (23-24/12/2016), Hà Nội, Việt Nam, phân ban 2, tr.30-35.
48 Massive MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao cho mạng thế hệ 5G Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Trung Kiên Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh – năm 2016 (PTIT), tr.94-105
49 Mediating effects of Organizational learning between Human resource management and performance in higher education institutions: a perspective from Viet Nam Trần Quang Huy Proceedings of the 5th International conference on Emergingchallenges: partnership enhancement, (ICECH 2016) Hanoi, (Nov.2016).
50 MobiCough: Real-time cough detection and monitoring using low-cost mobile devices Phạm Văn Cường Proceedings of 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016), Part I, (14-16/3/2016), Da Nang, Vietnam, pp.300-309.
Print ISBN: 978-3-662-49380-9
DOI: 10.1007/978-3-662-49381-6_29
51 Model-based Data-driven Approach for Sleep Apnea Detection Sandeep Gutta, Qi Cheng, Nguyễn Đình Hóa, Bruce A. Benjamin The 19th International Conference on Information Fusion, Heidelberg, Germany, (5-8 July 2016).
52 Motion Primitive Forests for Human Activity Recognition using Wearable Sensors Nguyễn Ngọc Điệp, Phạm Văn Cường, Từ Minh Phương Proceedings of the 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2016) : Trends in Artificial Intelligence, Phuket, Thailand, (August 22-26, 2016), pp.340-353.
DOI: 10.1007/978-3-319-42911-3_29
ISBN: 978-3-319-42910-6 (Print)  978-3-319-42911-3 (Online)
53 Mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hỏa trong các tòa nhà công cộng Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2016), (04-05/8/2016) Cần Thơ, Việt Nam.
54 Mô hình ước lượng độ tương tự trên nhiều thuộc tính của bài viết trên các cổng thông tin giải trí Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2016), (04-05/8/2016) Cần Thơ, Việt Nam.
55 Một phương pháp cải tiến cho bài toán xác định các gen liên quan đến bệnh Nguyễn Đại Phong, Đặng Vũ Tùng, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2016), (04-05/8/2016) Cần Thơ, Việt Nam.
56 Một phương pháp học bán giám sát cho lọc kết hợp Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2016), (04-05/8/2016) Cần Thơ, Việt Nam.
57 Multichannel Nonlinearity Compensation Using Optical Phase Conjugation in High Nonlinearity Chalcogenide Planar Waveguides Trần Thị Thủy Bình, Nguyễn Đức Nhân Proceedings of the 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications. October 12-14, Hanoi, Vietnam, pp.272-276.
58 Multi-feature based similarity among entries on media portals Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng Advances in Information and Communication Technology : Proceedings of the International Conference (ICTA 2016), pp.373-382.
DOI: 10.1007/978-3-319-49073-1_31
ISBN: 978-3-319-49072-4 (Print) 978-3-319-49073-1 (Online)
59 New Generation Network – Targets and Challenges Bui Trung Hieu, Nguyen Chien Trinh, Bui Thi Minh Tu, Tran Minh Anh Proceedings of the 15th International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC 2016), Danang, Vietnam, Jan. 2016, pp. 597-601.
60 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh Trương Đức Nga Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
61 Nghiên cứu các phương pháp tìm Hot-Ips và ứng dụng trong phát hiện sớm đích tấn công DDoS Hoàng Xuân Dậu, Phạm Hồng Kỳ Hội thảo lần thứ 1 : Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin, Hà Nội (11/2016).
62 Nghiên cứu đánh giá hiệu năng của hệ thống Vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng Phạm Minh Quang Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
63 Nghiên cứu hệ thống chuyển tiếp đa chặng dưới tác động của giao thoa đồng kênh và phần cứng không lý tưởng Trần Trung Duy Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
64 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đập cầu cho sinh viên nam đội tuyển cầu lông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Nguyễn Đức Thịnh Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” / Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, tr.235-241.
65 On physical layer security in massive MIMO systems Trương Trung Kiên The 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam, 27-29/7/2016.
ISBN: 978-1-5090-1802-4
66 On the delay scaling of cache-enable mobile networks Đỗ Trung Anh, Sang Woon Jeon, Won Yong Shin Proceedings of Korea Information and Communication Society (KICS), Summer conf., Korea, (Jun.2016), pp.420-421.
67 Optimizing Energy Consumption with Delay Constraint in Wireless Sensor Networks Huynh Trong Thua, Bui Cong Giao, Tran Cong Hung, Đinh Đuc Anh Vu Proceedings of  the 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2016), (Mar.17-18, 2016) – Rach Gia, Vietnam, LNICST, vol.168, Springer, pp.113-123.
ISBN: 978-3-319-46908-9 (Print), 978-3-319-46909-6 (Online)
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_11
68 Performance Analysis of Gigabit-capable Mobile Backhaul Networks Exploiting TWDM-PON and FSO Technologies Nguyễn Văn Thăng, Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Hải Châu, Nguyễn Đức Nhân và Đặng Thế Ngọc Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, Oct. 2016, pp. 174-179.
ISBN: 978-604-67-0794-3
69 Performance Analysis of MMW/RoF Link in Broadband Optical-Wireless Access Networks Phạm Anh Thư, Phạm Thị Thúy Hiền, Lê Hải Châu và Đặng Thế Ngọc Proceedings of the third IEEE/NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2016), Danang, Vietnam, Sept. 2016.
70 Performance Analysis of Network-Coded Two-Way Dual-Hop Mixed FSO/RF Systems Nguyễn Văn Thăng, Phạm Vũ Minh Tú, Phạm Anh Thư, Phạm Thị Thúy Hiền, Đặng Thế Ngọc và Phạm Tuấn Anh Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, Oct. 2016, pp.70-75.
ISBN: 978-604-67-0794-3
71 Proposal of a Distributed Cooperative IoT System for Flood Disaster Prevention and Its Field Trial Evaluation Shiji Kitagami, Vũ Trường Thành, Đặng Hoài Bắc, Yoshiyori Urano, Yohtaro Miyanishi, Norio Shiratori International Journal of Internet of Things, Vol.5, No.1 (2016), pp.9-16.
DOI: 10.5923/j.ijit.20160501.02
72 Propose a Metric to Evaluate Network Quality Tran Minh Anh, Nguyen Chien Trinh Proceedings of the 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), Halong, Vietnam, 27-29/7/2016, pp.494-498.
ISBN: 978-1-5090-1802-4
73 Phương pháp đối sánh ngôn ngữ và ứng dụng cho bài toàn quản lý chất lượng dịch vụ tích hợp viễn thông Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thanh Mai Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
74 Quan điểm dạy học tương tác trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông hiện nay Phạm Minh Ái, Nguyễn Thị Thúy Hương Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Tp.HCM (2016), tr.141-147.
75 Real-Time Traffic Activity Detection Using Mobile Devices Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh Thủy Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (04-06/01/2016), Da Nang, Vietnam, article No. 64.
ISBN: 978-1-4503-4142-4
DOI: 10.1145/2857546.2857611
76 Real-time traffic activity detection using mobile devices Phạm Văn Cường, Nguyễn Thanh Thủy Proceedings of the 10th International conference on Ubiquitous Information management and Communication (IMCOM 2016) Danang, Vietnam, (4-6 Jan.2016), pp.641-647.
ISBN: 978-1-4503-4142-4
DOI: 10.1145/2857546.2857611
77 Rút trích mối quan hệ ngữ nghĩa dựa trên các phụ thuộc về cú pháp Nguyễn Thị Tuyết Hải, Tân Hạnh, Huỳnh Công Thịnh Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
78 Shoe-based real-time Human activity recognition and energy expenditure estimation Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Văn Cường Proceedings of the 2nd International conference on Information and Convergence Technology for smart society (ICICTS 2016) Vietnam, Oct. 2016, pp.4-8.
ISSN: 2383-9279
79 Side information creation using adaptive block size for distributed video coding Nguyễn Thị Hương Thảo, Vũ Hữu Tiến, Hoàng Văn Xiêm, Lê Thanh Hà Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.339-343.
ISBN: 978-604-67-0794-3
80 Spectrum Utilization Efficiency in Elastic Optical Networks Using Virtualized Elastic Regenerators Lê Hải Châu, Đặng Thế Ngọc và Nguyễn Tiến Ban Proceedings of the third IEEE/NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2016), Danang, Vietnam, Sept. 2016.
81 Stability of Multi-Interactive Cellular Neural Networks Using Lyapunov Function Nguyễn Tài Tuyên, Nguyễn Quang Hoan, Ngô Văn Sỹ Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016), Hà Nội, Việt Nam, (23-24/12/2016), phân ban 2, tr.59-61.
82 Stability radio of some special linear periodically switched systems Lê Văn Ngọc Hội nghị khoa học khoa Toán – Cơ – Tin học, trường ĐH KHTN Hà Nội (01/10/2016)
83 Sử dụng powerpoint trong lớp tiếng Anh chuyên ngành: Mục đích là gì Nguyễn Diệu Ngọc Hội thảo thường niên CamTESOL lần thứ 12 về Giảng dạy tiếng Anh, Campuchia, (02/2016)
84 Testing time-dependent current absorption in various electrical insulation meterials and high speed method of measurement insulation resistance Nguyễn Quốc Uy, Lương Công Duẩn, Nguyễn Ngọc Minh Proceedings of the 2016 IEEE RIVF International Conferences on Computing & Communications technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future, Hanoi, Vietnam, (Nov. 2016), pp.131-135.
ISBN: 978-1-5090-4134-3
85 Time Varying Delay Estimators for Measuring Muscle Fiber Conduction Veloity: Effects of Non-stationarity of the Data Luu Gia Thien, Tran Trung Duy, Tan Hanh, Thanh Tung Ngo, Philippe Ravier, Olivier Buttelli 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Viet Nam
86 Towards a decision support system for municipal waste collection by intergrating geographical information system map, smart devices and agent-based model Nguyễn Trọng Khánh, Hứa Mạnh Tuyền, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Hải Vân Proceedings of the 7th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), Vietnam, (8-9/12/2016), pp.139-146.
ISBN: 978-1-4503-4815-7
DOI: 10.1145/3011077.3011129
87 The design of optimized fast decording protograph LDPC codes Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Trung Hiếu Proceedings of the 2016 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016), Hanoi, Vietnam, (Oct. 2016), pp.282-286.
ISBN: 978-604-67-0794-3
88 The international fisher effect and international business Đàm Truyền Đức Proceedings of the 5th International conference on Emergingchallenges: partnership enhancement, (ICECH 2016) Hanoi, (Nov.2016), pp.82-88.
89 The use of credit derivatives and banks’ risk taking behaviours Phan Thế Công, Lê Thị Ngọc Phượng Proceedings of the 5th International Technology Difusion Conference (ITDC 2016) The 2nd Eurasia Research forum (ERF 2016) – Toward One Asia in Management and Economy, Korea (17-19/11/2016), pp.51-63.
90 Thiết kế bộ voltage controlled oscillator dựa trên công nghệ CMOS 50nm Nguyễn Trọng Huân Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
91 Thông tin di động 5G: Các công nghệ tiềm năng và thách thức Nguyễn Viết Đảm, Lê Nhật Thăng, Nguyễn Việt Hùng Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh – năm 2016 (PTIT).
92 Thực trạng kỹ năng sống của sinh viên đại học chính qui ngành quản trị kinh doanh tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại thành phố hồ chí minh Phạm Mỹ Hạnh Hội thảo Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2016, 18/05/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM
93 Triple-Band Antenna for IoT Equipment in GSM/WSN/WLAN/LTE Application Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Tuan Ngoc and Yem Vu Van Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT (REV-2016), Hà Nội, Việt Nam, (23-24/12/2016), phân ban 2, tr.16-21.
94 Ứng dụng NodeMCU trong Internet of Thing Trần Quang Thuận, Võ Quốc Duy Kỷ Yếu Hội thảo quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, 23-24/12/2016
95 Vietnam POS tagging for social media text Ngô Xuân Bách, Nguyễn Diệu Linh, Từ Minh Phương Proceedings of the Neural Information Processing : 23rd International Conference, ICONIP 2016, Kyoto, Japan, (Oct.16-21, 2016), Part III, pp.233-242.
DOI: 10.1007/978-3-319-46675-0_26
ISBN: 978-3-319-46674-3 (Print) 978-3-319-46675-0 (Online)
96 Which are Determinants of Firm Innovation in Vietnam? A Micro Analysis Lê Thị Ngọc Bích, Vũ Trọng Phong, Lê Thị Ngọc Diệp Proceedings of International conference on Policies and Sustainable economic development (ICUEH 2016) HCM city, Vietnam, (Nov.2016), pp.321-338.
97 Xu hướng phát triển các loại hình giao dịch thương mại điện tử trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam TS.Trần Thị Thập, Đinh Văn Thành Hội thảo Dịch vụ thanh toán điện tử với phát triển thương mại điện tử: Xu thế và đổi mới, Hà Nội, (11/5/2016), tr.1-12.
98 Xử lý song song mô phỏng đa tác tử GIS bằng phương pháp chia mảnh Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2016), (04-05/8/2016) Cần Thơ, Việt Nam.

67 lượt xem