Công ty Higgsup thông báo tuyển dụng

4.512-1
Công ty Higgsup thông báo tuyển dụng
01/12/2017
nho
Sinh viên Lào tại Học viện chào đón kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
04/12/2017

Công ty Higgsup hoạt động trong lĩnh vực CNTT, gia công phần mềm cho thị trường tiếng Anh (logistic, financial và marketing) và sản phẩm công nghệ dành cho marketing.

** Yêu cầu chung với các ứng viên fresher developer:
– Hiểu biết các kỹ thuật lập trình OOP, AOP
– Ý thức làm việc tích cực
– Có tinh thần xây dựng đội nhóm
– Tư duy tốt, ham học hỏi, cống hiến
– Tiếng Anh tốt là một lợi thế
** Các vị trí tuyển dụng fresher:
1. Java Developer (Web / Enterprise Solution)
– Số lượng tuyển: 10 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
Yêu cầu:
+ Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Java
+ Có hiểu biết và sử dụng HTML, CSS và Javascript
+ Có hiểu biết và sử dụng AngularJS, ReactJS là một lợi thế
2. PHP Developer (WordPress, Lavarel, Magento 1/2)
– Số lượng tuyển: 5 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
– Yêu cầu với fresher
+ Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình PHP
+ Có hiểu biết và sử dụng HTML, CSS và Javascript
3. Frontend Developer (JS, AngularJS, ReactJS; HTML, CSS, jQuery)
– Số lượng tuyển: 5 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
– Yêu cầu với fresher
+ Có tư duy UI/UX hoặc hiểu biết về UI/UX
+ Có hiểu biết và sử dụng HTML, CSS và Javascript
4. Mobile Developer (Android, iOS, React Native)
– Số lượng tuyển: 5 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
– Yêu cầu với fresher
+ Có tư duy UI/UX hoặc hiểu biết về UI/UX
+ Có hiểu biết về phát triển ứng dụng trên các nền tảng Xamarin, React Native hoặc Android (Java / Kotlin), iOS (Objective C / Swift)
5. Designer (2D/3D)
– Số lượng tuyển: 5 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
– Yêu cầu với fresher
+ Có tư duy UI/UX hoặc hiểu biết về UI/UX
+ Có hiểu biết về các ứng dụng doanh nghiệp, phong cách thiết kế ứng dụng chuyên nghiệp
+ Có hiểu biết về cách phối màu, tỉ lệ vàng và các phương pháp tối ưu tương tác
6. Tester (Standard / Automation Test)
– Số lượng tuyển: 10 nhân sự fresher / mới tốt nghiệp
– Yêu cầu với fresher
+ Có tư duy logic, nắm bắt yêu cầu tốt
+ Sử dụng thành thạo các công cụ Office (Word, Excel)
+ Hiểu biết về lập trình là một lợi thế (automation test, performance test, API test)
*** Các ứng viên xem thêm thông tin tại: https://itviec.com/nha-tuyen-dung/higgsup

220 lượt xem