PHÒNG HÀNH CHÍNH – BẢO VỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Địa chỉ  Tầng G, Nhà A2, Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Trưởng phòng Ông Lê Đình Hồng
E-mail  hongld@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Ông Nguyễn Mạnh Hùng
E-mail  hungnm@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Ông Đỗ Quang Hùng
E-mail  hungdq@ptit.edu.vn

Chức năng:

Phòng Hành chính – Bảo vệ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ, quản lý Ký túc xá, điện – nước, lễ tân, khánh tiết, vệ sinh môi trường tại Cơ sở Hà Đông, công tác Y tế trong toàn Học viện và một số công tác khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Học viện.

Nhiệm vụ:

1. Về công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ tại Cơ sở Hà Đông:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo vệ an toàn, phòng chống trộm cắp, và gây rối trật tự trong khu vực làm việc, giảng đường, học tập, ký túc xá sinh viên;
Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng, chuẩn bị đầy đủ và quản lý tốt dụng cụ phòng chống cháy nổ;
Xây dựng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế về công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ; đề xuất, kiến nghị các biện pháp, phương tiện để đảm bảo an toàn, chống mất cắp;
Tổ chức thường trực cổng ra vào Học viện; tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Học viện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến Học viện làm việc;
Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và cá nhân, phòng chống cháy nổ trong phạm vi Cơ sở Hà Đông.

2. Về công tác quản lý ký túc xá tại Cơ sở Hà Đông:

Phối hợp với phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên, các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận và quản lý sinh viên trong KTX theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do Học viện quy định;
Tổ chức bố trí chỗ ở, sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú trong KTX bảo đảm khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý và việc học tập của sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội;
Lập kế hoạch, mở sổ theo dõi quản lý sinh viên nội trú tại KTX Cơ sở Hà Đông. Phối hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên theo đúng quy định;
Phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong Học viện tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên;
Phối hợp chặt chẽ công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên. Tổ chức thường xuyên công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên;
Quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của KTX một cách có hiệu quả. Tổ chức sửa chữa cơ sở vật chất của KTX;
Phối hợp với các tổ chức Đoàn – Hội, các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho sinh viên trong KTX;
Hướng dẫn sinh viên chấp hành tốt quy định về KTX, quy chế sinh viên nội trú; tự giác thực hiện việc tự học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Về công tác quản lý cơ sở vật chất tại Cơ sở Hà Đông:

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất trình Giám đốc Học viện. Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt;
Quản lý, khai thác, ngăn ngừa, xử lý những hanh vi xâm phạm đất đai, cơ sở vật chất được giao;
Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bố trí sử dụng và phục vụ cơ sở vật cho các đơn vị tại Cơ sở Hà Đông;
Tổ chức xây dựng nội quy, qui định quản lý cơ sở vật chất tại Cơ sở Hà Đông. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành.

4. Về công tác lễ tân, khánh tiết tại Cơ sở Hà Đông:

Đầu mối tổng hợp, cung cấp và sửa chữa, bảo dưỡng, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị (không thuộc dự án đầu tư), văn phòng phẩm cho các phòng, ban chức năng, trung tâm, khoa tại Cơ sở Hà Đông;
Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, buổi lễ, kỷ niệm, hội nghị, hội thảo được tổ chức tại Cơ sở Hà Đông; Đầu mối thực hiện việc hiếu của CBCNV đã và đang làm việc tại Cơ sở Hà Đông;
Chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ Lãnh đạo Học viện làm việc tại Cơ sở Hà đông và đi công tác bên ngoài;
Tổ chức thực hiện công tác thông tin – tuyên truyền; quản lý phòng truyền thống của Học viện;
Quản lý, sử dụng có hiệu quả các xe ô tô được giao. Điều động phương tiện xe ô tô phục vụ Lãnh đạo Học viện và các phòng, ban, khoa đi công tác.

5. Về công tác điện, nước tại Cơ sở Hà Đông:

Xây dựng quy hoạch hệ thống điện, nước, điện thoại tại Cơ sở Hà Đông. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
Quản lý, vận hành và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra đối với hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, chiếu sáng, trang thiết bị điện, điện thoại đảm bảo hoạt động bình thường để phục vụ các hoạt động tại Cơ sở Hà Đông;
Quản lý, vận hành và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra đối với hệ thống cấp thoát nước và các trang thiết bị nước;
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng điện, nước, điện thoại; đề xuất, kiến nghị các biện pháp quản lý, sử dụng có tiết kiệm điện, nước, điện thoại.

6. Về công tác vệ sinh môi trường tại Cơ sở Hà Đông:

Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường đảm bảo giảng đường, nhà làm việc, sân, vườn, đường đi, khuôn viên, cảnh quan… tại Cơ sở Hà Đông luôn xanh, sạch, đẹp;
Tổ chức chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Cơ sở Hà Đông; Quản lý sử dụng, duy trì, tôn tạo và phát triển cảnh quan, cây cảnh, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp;
Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện giữ gìn vệ sinh chung tại Cơ sở Hà Đông;
Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động.

7. Về công tác Y tế trong toàn Học viện:

Tham gia lập và thực hiện nội dung công tác y tế trong kế hoạch bảo hộ lao động của Học viện;
Lập và thực hiện kế hoạch nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ và điều dưỡng – phục hồi chức năng cho CBCNV;
Khám, chữa bệnh và xử lí cấp cứu thông thường cho CBCNV, sinh viên ở khu vực Hà Nội;
Tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo quy định; kiểm tra phiếu khám sức khoẻ cho người lao động khi vào làm việc tại Học viện; tổ chức khám sức khoẻ đầu vào cho sinh viên theo quy định;
Quản lý các hồ sơ, sổ theo dõi sức khoẻ: hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật người lao động; sổ theo dõi, điều trị đối với những người có sức khoẻ loại IV, V và những người bị bệnh mãn tính;
Tổ chức khám bệnh phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm;
Điều trị và hướng dẫn phục hồi chức năng cho người lao động bị di chứng sau tai nạn lao động, bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp;
Phối hợp với tổ chức y tế trên địa bàn và bộ phận bảo hộ lao động tổ chức đo đạc các yếu tố trong môi trường lao động; kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp khắc phục các yếu tố độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép;
Lưu giữ kết quả đo kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động của đơn vị;
Phổ biến về các yếu tố có hại của môi trường lao động, các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng chống để người lao động nắm được;
Hướng dẫn người lao động phương pháp sơ cấp cứu như điện giật, vết thương, ngừng tim, say nóng, say nắng, bất động gãy xương;
Tuyên truyền phòng chống một số bệnh thông thường, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động, sinh viên;
Mua sắm, bảo quản trang thiết bị y tế, sử dụng thuốc an toàn hợp lý;
Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho những người làm việc trong điều kiện độc hại;
Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn sinh viên, phòng chống dịch tại Cơ sở Hà Đông và các đơn vị trực thuộc Học viện; tham gia kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các đơn vị trực thuộc Học viện, điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong Học viện;
Thực hiện các thủ tục giám định thương tật cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Đăng ký và quan hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để nhận sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ;
Quan hệ chặt chẽ với các Bệnh viện Bưu điện để nhận được giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ;
Định kỳ báo cáo việc thực hiện công tác y tế với Tập đoàn và y tế địa phương theo quy định.

8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.