TRUNG TÂM DỊCH VỤ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Địa chỉ  Tầng G, Nhà A2, Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Phó Giám đốc phụ trách Ông Cao Xuân Hiển
E-mail  hiencx@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Ông Lê Đình Hồng
E-mail  hongld@ptit.edu.vn

Chức năng:

Nhiệm vụ: