HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LỊCH XÉT DUYỆT

Lịch xét duyệt theo thông báo : Công văn 73/ HĐGSNN

KẾT QUẢ XÉT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ


Danh sách ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở của Học viện năm 2019

STT Họ và tên Chức danh Ngành Đơn vị công tác
1 GS. TSKH. Nguyễn Ngọc San Chủ tịch hội đồng Điện tử Giáo sư được mời
2 GS. TS. Nguyễn Bình Phó Chủ tịch Hội đồng Điện tử Học viện CNBCVT
3PGS. TSKH. Hoàng Đăng HảiThư ký Hội đồngĐiện tửHọc viện CNBCVT
4 GS. TS. Bùi Xuân Phong Kinh tế Học viện CNBCVT
5 PGS. TS. Trần Quang Anh Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
6 PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban Điện tử Học viện CNBCVT
7 PGS. TS. Đặng Hoài Bắc Điện tử Học viện CNBCVT
8 PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
9 PGS. TS. Lê Hữu Lập Điện tử Học viện CNBCVT
10 PGS. TS. Hà Hải Nam Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
11 PGS. TS. Đặng Thế Ngọc Điện tử Học viện CNBCVT
12 PGS. TS. Trần Đình Quế Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
13 PGS. TS. Lê Nhật Thăng Điện tử Học viện CNBCVT

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. 

Chi tiết hồ sơ của ứng viên lưu tại Phòng QLKHCN&HTQT (Thông tin liên hệ: TS. Trần Quý Nam, đt 0912769032, email: namtq@ptit.edu.vn).

TT Họ và tên Học vị Chức vụ, đơn vị công tác Ngành hoặc Liên ngành đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS 2019 Chức danh Hồ sơ
1 Từ Minh Phương PGS-Tiến sĩ Trưởng khoa CNTT1 Ngành Công nghệ thông tin Giáo sư HS. GS_TM.Phuong
2  Trần Công Hùng  PGS-Tiến sĩ  Phó trưởng phòng Đào tạo & KHCN- Học viện Cơ sở   Điện – Điện tử – Tự động hoá (Liên ngành) Giáo sư HS. GS_TC.Hung
3  Nguyễn Mạnh Hùng  Tiến sĩ  Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT 1  Ngành Công nghệ thông tin Phó giáo sư HS. PGS_NM.Hung
4  Nguyễn Tất Thắng  Tiến sĩ  Giảng viên Khoa CNTT 1  Ngành Cơ học Phó giáo sư HS. PGS_NT.Thang
5  Nguyễn Đức Nhân  Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Viễn thông 1  Điện – Điện tử – Tự động hoá (Liên ngành) Phó giáo sư HS. PGS_ND.Nhan
6  Lê Hải Châu Tiến sĩ  Phó trưởng Bộ môn Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Viễn thông 1  Điện – Điện tử – Tự động hoá (Liên ngành) Phó giáo sư HS. PGS_LH.Chau
7  Trần Thiện Chính  Tiến sĩ  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện  Điện – Điện tử – Tự động hoá (Liên ngành) Phó giáo sư HS. PGS_TT.Chinh

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS. Tại đây