Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Tân Hạnh Chủ tịch
2 Nguyễn Hải Nam Phó chủ tịch
3 Nguyễn Đức Thịnh Phó chủ tịch
4 Đỗ Viết Quang Ủy ban thường vụ
5 Nguyễn Đình Hóa Ủy ban thường vụ
6 Đào Quang Chiểu Ủy ban chấp hành
7 Nguyễn Hải Hà Ủy ban chấp hành
8 Đặng Thu Hà Ủy ban chấp hành
9 Đặng Việt Hà Ủy ban chấp hành
10 Nguyễn Trung Hiếu Ủy ban chấp hành
11 Nguyễn Thị Nhiễu Ủy ban chấp hành
12 Lê Quang Phú Ủy ban chấp hành
13 Lương Hoàng Phước Ủy ban chấp hành
14 Đinh Thanh Phương Ủy ban chấp hành
15 Ngô Đức Thiện Ủy ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đỗ Văn Việt Em Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
3 Nguyễn Đức Nhân Ủy viên
4 Phạm Thị Hồng Nhung Ủy viên
5 Hà Đình Dũng Ủy viên
6 Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 Trần Hương Giang Ủy viên

Ban chấp hành đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ VI
1 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983) Bí thư
2 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1987) Phó bí thư
3 Nguyễn Mạnh Sơn Ủy viên Ban thường vụ
4 Bùi Trung Thành Ủy viên Ban thường vụ
5 Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên Ban thường vụ
6 Văn Quang Dũng Ủy viên Ban chấp hành
7 Nguyễn Viết Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
8 Trần Minh Thu Ủy viên Ban chấp hành
9 Chung Hải Bằng Ủy viên Ban chấp hành
10 Vũ Thị Sâm Ủy viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Việt Hưng Ủy viên Ban chấp hành
12 Hoàng Văn Hảo Ủy viên Ban chấp hành
13 Hoàng Thùy Dung Ủy viên Ban chấp hành
14 Trịnh Đình Dũng Ủy viên Ban chấp hành
15 Nguyễn Hoàng Tùng Ủy viên Ban chấp hành
16 Phạm Xuân Minh Ủy viên Ban chấp hành
17 Phạm Thị Đan Ngọc Ủy viên Ban chấp hành
18 Hoàng Thị Hà Thu Ủy viên Ban chấp hành
19 Lương Nguyễn Hồng Vy Ủy viên Ban chấp hành