Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch
2 Tân Hạnh Phó chủ tịch
3 Đặng Thu Hà Phó chủ tịch
4 Đinh Thị Đông Ủy ban thường vụ
5 Đặng Hoài Bắc Ủy ban thường vụ
6 Lê Thị Tú Anh Ủy ban chấp hành
7 Trần Thiện Chính Ủy ban chấp hành
8 Nguyễn Quang Hưng Ủy ban chấp hành
9 Nguyễn Trung Hiếu Ủy ban chấp hành
10 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy ban chấp hành
11 Lê Duy Khánh Ủy ban chấp hành
12 Đỗ Viết Quang Ủy ban chấp hành
13 Nguyễn Như Quỳnh Ủy ban chấp hành
14 Chu Thị Thu Thủy Ủy ban chấp hành
15 Đỗ Hải Yến Ủy ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đỗ Văn Việt Em Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
3 Dư Anh Tuấn Ủy viên
4 Lương Hoàng Phước Ủy viên
5 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên
6 Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 Hoàng Phan Kim Anh Ủy viên

Ban chấp hành đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ VI
1 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983) Bí thư
2 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1987) Phó bí thư
3 Nguyễn Mạnh Sơn Ủy viên Ban thường vụ
4 Bùi Trung Thành Ủy viên Ban thường vụ
5 Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên Ban thường vụ
6 Văn Quang Dũng Ủy viên Ban chấp hành
7 Nguyễn Viết Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
8 Trần Minh Thu Ủy viên Ban chấp hành
9 Chung Hải Bằng Ủy viên Ban chấp hành
10 Vũ Thị Sâm Ủy viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Việt Hưng Ủy viên Ban chấp hành
12 Hoàng Văn Hảo Ủy viên Ban chấp hành
13 Hoàng Thùy Dung Ủy viên Ban chấp hành
14 Trịnh Đình Dũng Ủy viên Ban chấp hành
15 Nguyễn Hoàng Tùng Ủy viên Ban chấp hành
16 Phạm Xuân Minh Ủy viên Ban chấp hành
17 Phạm Thị Đan Ngọc Ủy viên Ban chấp hành
18 Hoàng Thị Hà Thu Ủy viên Ban chấp hành
19 Lương Nguyễn Hồng Vy Ủy viên Ban chấp hành