16/07/2018
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2018 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, Tài chính Kế […]
26/04/2018
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2018 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, Toán, Tài chính […]
30/10/2017
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông, Thiết kế đa phương tiện, […]
10/07/2017
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Ví trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông. a) Mô tả công việc, nhiệm […]
19/05/2017
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (đợt 2)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông, Giáo dục thể chất. a) […]
18/05/2017
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng lao động (ưu tiên nội bộ), cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng – Chuyên viên Thanh tra, pháp chế: 01 lao động; – Chuyên viên Kế toán tổng hợp: 01 lao động; – Thư viện viên biên mục: 01 lao […]
28/03/2017
logo thong bao

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông, Thiết kế đa phương tiện, Phát […]