26/07/2018
index

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Thông báo tuyển dụng Kỹ sư năm 2018

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Mô tả công việc, nhiệm vụ: Tham gia các công việc nghiên cứu của Kỹ sư, tham gia biên soạn và nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu […]
10/10/2017
nho

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 (lần 2)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 (lần 2) , cụ thể như sau: I. Vị trí tuyển dụng 1. Phó trưởng phòng Đào tạo Mở (phụ trách công tác quản lý, tổ chức đào tạo) a. Mô tả công việc, nhiệm vụ – Xây dưng quy chế […]
25/09/2017
nho

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017, cụ thể như sau: I. Vị trí tuyển dụng 1. Phó trưởng phòng Đào tạo Mở (phụ trách công tác quản lý, tổ chức đào tạo) a. Mô tả công việc, nhiệm vụ – Xây dưng quy chế đào tạo cho […]