10/10/2017
nho

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 (lần 2)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 (lần 2) , cụ thể như sau: I. Vị trí tuyển dụng 1. Phó trưởng phòng Đào tạo Mở (phụ trách công tác quản lý, tổ chức đào tạo) a. Mô tả công việc, nhiệm vụ – Xây dưng quy chế […]
25/09/2017
nho

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017, cụ thể như sau: I. Vị trí tuyển dụng 1. Phó trưởng phòng Đào tạo Mở (phụ trách công tác quản lý, tổ chức đào tạo) a. Mô tả công việc, nhiệm vụ – Xây dưng quy chế đào tạo cho […]