05/02/2016
DSC_0010+(1)

Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần trực tiếp vào nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN TRỰC TIẾP VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN Đó là nhận định của TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện tại Hội thảo khoa học báo cáo một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu năm 2015 được tổ chức vào ngày 02/03/2016 tại cơ sở đào […]