30/06/2017

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ […]
16/06/2017

Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2017. Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm: – Hệ […]
15/06/2017

Thông báo số 2 về chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho ICT

Được sự tài trợ của công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và nghiên cứu phát triển ICT tiên tiến”, cụ thể như sau: I. Mục tiêu của chương trình – Khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu […]
13/06/2017

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Chi tiết thông báo và các mẫu file đính kèm: Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Phiếu Đăng ký dự tuyển Sơ yếu lý lịch Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc
07/06/2017

Thông báo mời viết bài hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997 – 2017), Học viện kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu viết bài cho Hội nghị khoa học tổ chức vào ngày 08/9/2017 tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: – Chủ đề chính: Đào tạo và nghiên […]
06/06/2017

Thông báo chương trình học bổng Motorola

Tên gọi chính thức: Tên tiếng Anh: Motorola scholarship and research funding program for advanced ICT education Tên dịch sang tiếng Việt: Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho lĩnh vực thông tin và truyền thông. Mô tả chương trình (ngắn gọn) Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu và cung cấp hỗ trợ tài […]
06/06/2017

Thông báo tuyển dụng (ưu tiên nội bộ)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng lao động (ưu tiên nội bộ), cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng – Chuyên viên Thanh tra, pháp chế: 01 lao động; – Chuyên viên Kế toán tổng hợp: 01 lao động; – Thư viện viên biên mục: 01 lao […]
06/06/2017

Thông báo nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017 như sau: A./ Thời gian, địa điểm: 1.) Thời gian nhập học: từ 8h30 đến 11h00, ngày 27 tháng 06 năm 2017 2.) Địa điểm nhập học: Phía Bắc: […]
01/06/2017
tracuuketqua

Thông báo Hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 25 năm 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Căn cứ theo Quyết định số 471/QĐ-HV ngày 19 tháng 05 năm 2017 về việc cử cán bộ tham […]
30/05/2017

Thông báo danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định và Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017 Trân trọng thông báo!