24/11/2017

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2017

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2017 Xem chi tiết ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/929_-TB.pdf
16/11/2017

Thông báo nhập học trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sỹ đợ 2 năm 2017 như sau: I. Thời gian, địa điểm 1. Thời gian nhập học: từ 8h30 đến 11h00, ngày 22 tháng 11 năm 2017. 2. Địa điểm nhập học: Phía Bắc: […]
06/11/2017

Thông báo về việc tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2017, khối ngành Kinh tế

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2013-2017, khối ngành Kinh tế, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập […]
30/10/2017

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông, Thiết kế đa phương tiện, […]
25/10/2017

Thông báo sơ đồ phòng thi và danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo sơ đồ phòng thi và danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017: Sơ đồ bố trí phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017 Phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm […]
23/10/2017

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Ngày 19/10/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định số 952/QĐ-HĐTS về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xem tại: Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017
13/10/2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ – đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ – đợt 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xem tại đây: LỊCH THI THSY 2017 DOT 2
13/10/2017

Thông báo Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ – đợt 2 năm 2017

Ngày 12/10/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định soos/QĐ-HV về việc công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ – đợt 2 năm 2017. Xem thông tin chi tiết tại đây: QD CONG NHAN HOAN THANH BS KIEN THUC DU THI THSY DOT […]
13/10/2017

Thông báo Quyết định miễn môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ – đợt 2 năm 2017

Ngày 12/10/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định số: 845/QĐ-HĐTS về việc miễn môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ -Đợt 2 năm 2017. Xem thông tin chi tiết tại đây: QD MIEN THI TIENG ANH
19/09/2017

Thông báo Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học liên thông hệ chính quy năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 của Học viện đến hết ngày 18/09/2017. Địa chỉ liên hệ: Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH): Bộ phận Tuyển sinh VP Giao dịch Một cửa; Học viện Công […]