28/03/2018

Thông báo đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2018

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS); Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban […]
22/03/2018

Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Để có sơ sở thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với các đối tượng là sinh viên hệ đại học, cao đẳng và sinh viên hệ liên thông cao đẳng – đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của […]
22/03/2018

Thông báo tham dự khóa tập huấn tại Ấn Độ năm 2018

Phụ lục 2: Phu luc 2 – DS dang ky tham du tap huan An Do (giang vien) (1) Phụ lục 3: Phu luc 3 – DS dang ky tham du tap huan An Do (sinh vien) (1)
09/03/2018

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở Đào tạo Hà Đông tuần 11 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 11 năm 2018 Chi tiết thông báo ở file đính kèm: TB hoan phat bang le tuan 11
07/03/2018

THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018

HỌC VỆN THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018 Danh sách chi tiết ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/111.-Thong-bao-co-bang-D13-HCM-va-tra-no.pdf
29/01/2018

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 05 năm 2018

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 05 năm 2018 Chi tiết thông báo ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-29_10-12-05.pdf    
19/01/2018

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018. Chi tiết thông báo và các mẫu file đính kèm: Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 Phiếu đăng ký dự tuyển Mẫu xác nhận thời gian làm việc Mẫu sơ yếu lý lịch  
24/11/2017

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2017

24/11/2017

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2017

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2017 Xem chi tiết ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/929_-TB.pdf
16/11/2017

Thông báo nhập học trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sỹ đợ 2 năm 2017 như sau: I. Thời gian, địa điểm 1. Thời gian nhập học: từ 8h30 đến 11h00, ngày 22 tháng 11 năm 2017. 2. Địa điểm nhập học: Phía Bắc: […]