16/04/2018

Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

13/04/2018

Thông báo chương trình Ngày hội sách “Đọc sách cùng PTITer”

Hướng đến chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày 20/04/2018 tại sảnh Thư viện, tầng 1, nhà A3, Cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ diễn ra chương trình Ngày hội sách “Đọc sách cùng PTITer” với các hoạt động chính: Sự kiện 1: Trao giải Các cuộc thi: * Cuộc […]
13/04/2018

Thông báo kế hoạch sử dụng khoản tài trợ của Samsung năm 2018

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào ngày 09/2/2018 giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu c hính Viễn thông sẽ  thành lập các Ban tiếp nhận tài trợ,  Ban Điều hành Dự án Samsung để sử dụng đúng và hiệu quả […]
09/04/2018

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018. Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh […]
09/04/2018

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ […]
09/04/2018

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo […]
05/04/2018

Thông báo Chương trình “2018 Samsung Research Program”

Trung tâm SVMC  hiện đang triển khai chương trình “2018 Samsung Research Program” nhằm kêu gọi ý tưởng, đề xuất của các giáo sư, giảng viên, sinh viên về nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ mới trên thiết bị di động Samsung nhằm mục đích thương mại và phục vụ cho tiện ích của cộng đồng. THÔNG […]
02/04/2018

Thông báo số 2 về chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho ICT

Được sự tài trợ của Công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và nghiên cứu phát triển ICT tiên tiến”, cụ thể như sau: I. Mục tiêu của chương trình: – Khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động nghiên […]
29/03/2018

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TẠI ẤN ĐỘ DÀNH CHO SINH VIÊN

Trong khuôn khổ hoạt động số 3 của dự án hợp tác giữa ASEAN- Ấn Độ về xây dựng giáo trình, đào tạo giảng viên và nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động tại khu vực ASEAN, Học viện thông báo đến sinh viên Học viện như sau: * Số lượng sinh viên: 02 […]
29/03/2018

Đề án tuyển sinh đại học năm 2018