21/05/2018

Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: Mẫu đơn phúc khảo: Mau_don_phuc_khao_thac_si
18/05/2018

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2018

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào các chiều ngày thứ 3,5,6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 21 năm 2018 ( từ ngày 21/05 đến ngày 25/05/2018), theo kế hoạch công tác năm 2018 […]
17/05/2018

Thong báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 21 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2018.
09/05/2018

Thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2018:  
04/05/2018

Thông báo quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018.
03/05/2018

Thông báo quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách học viên đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ  Đợt 1 năm 2018, như sau:
03/05/2018

Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định  miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018:
16/04/2018

Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

13/04/2018

Thông báo chương trình Ngày hội sách “Đọc sách cùng PTITer”

Hướng đến chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày 20/04/2018 tại sảnh Thư viện, tầng 1, nhà A3, Cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ diễn ra chương trình Ngày hội sách “Đọc sách cùng PTITer” với các hoạt động chính: Sự kiện 1: Trao giải Các cuộc thi: * Cuộc […]
13/04/2018

Thông báo kế hoạch sử dụng khoản tài trợ của Samsung năm 2018

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào ngày 09/2/2018 giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu c hính Viễn thông sẽ  thành lập các Ban tiếp nhận tài trợ,  Ban Điều hành Dự án Samsung để sử dụng đúng và hiệu quả […]