20/06/2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018.   Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Mẫu sơ yêu lí lịch Mẫu xác nhận thời gian làm việc Mẫu công văn cử đi dự thi    
18/06/2018

Thông báo chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018-2019

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Đại học Palermo (Italia), Học viện thông báo chương trình và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa […]
13/06/2018

Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Đại học ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Jeonju, Hàn Quốc

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-HV ngày 16/4/2018 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Đại học ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam và Đại học Jeonju, Hàn Quốc; Căn cứ […]
13/06/2018

Thông báo nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 như sau: 1. Thời gian, địa điểm: 2. Thời gian nhập học: từ 8h30 đến 11h00, ngày 21 tháng 06 năm 2018 3. Địa điểm nhập học: Phía Bắc: […]
07/06/2018

Thông báo tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ năm 2018

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018. Cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào […]
21/05/2018

Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: Mẫu đơn phúc khảo: Mau_don_phuc_khao_thac_si
18/05/2018

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2018

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào các chiều ngày thứ 3,5,6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 21 năm 2018 ( từ ngày 21/05 đến ngày 25/05/2018), theo kế hoạch công tác năm 2018 […]
17/05/2018

Thong báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 21 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2018.
09/05/2018

Thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2018:  
04/05/2018

Thông báo quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018.