09/04/2018

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018. Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh […]
09/04/2018

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ […]
09/04/2018

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo […]
05/04/2018

Thông báo Chương trình “2018 Samsung Research Program”

Trung tâm SVMC  hiện đang triển khai chương trình “2018 Samsung Research Program” nhằm kêu gọi ý tưởng, đề xuất của các giáo sư, giảng viên, sinh viên về nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ mới trên thiết bị di động Samsung nhằm mục đích thương mại và phục vụ cho tiện ích của cộng đồng. THÔNG […]
02/04/2018

Thông báo số 2 về chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho ICT

Được sự tài trợ của Công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và nghiên cứu phát triển ICT tiên tiến”, cụ thể như sau: I. Mục tiêu của chương trình: – Khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động nghiên […]
29/03/2018

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TẠI ẤN ĐỘ DÀNH CHO SINH VIÊN

Trong khuôn khổ hoạt động số 3 của dự án hợp tác giữa ASEAN- Ấn Độ về xây dựng giáo trình, đào tạo giảng viên và nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động tại khu vực ASEAN, Học viện thông báo đến sinh viên Học viện như sau: * Số lượng sinh viên: 02 […]
29/03/2018

Đề án tuyển sinh đại học năm 2018

28/03/2018

Thông báo đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2018

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS); Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban […]
22/03/2018

Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Để có sơ sở thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với các đối tượng là sinh viên hệ đại học, cao đẳng và sinh viên hệ liên thông cao đẳng – đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của […]
22/03/2018

Thông báo tham dự khóa tập huấn tại Ấn Độ năm 2018

Phụ lục 2: Phu luc 2 – DS dang ky tham du tap huan An Do (giang vien) (1) Phụ lục 3: Phu luc 3 – DS dang ky tham du tap huan An Do (sinh vien) (1)