19/07/2016

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt I năm 2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2016; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt I năm […]
15/07/2016

Thông báo chương trình học bổng của Viện Quốc tế Pháp ngữ

29/06/2016

THÔNG BÁO Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016 của Học viện, cụ thể: Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy tại các Quyết định số:518/QĐ-HV ngày 30/05/2016, 378/QĐ-HV ngày 11/04/2016, 246/QĐ-HV ngày 07/03/2016,251/QĐ-HV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Học viện […]
29/06/2016

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2016 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, Viễn thông, […]
15/06/2016

Thông báo thời gian phát bằng của Học viện

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của sinh viên, học viên cao học (gọi tắt là người học) về thời gian phát bằng lẻ, Học viên thông báo thời gian phát văn bằng tốt nghiệp của Học viện như sau: Thời gian: chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần (từ 13h30 đến 16h30) Địa điểm: […]
14/06/2016

Thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề

Căn cứ Quy chế tuyển sinh học nghề ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 29/2012/CNĐKHĐ-TCDN ngày 28/6/2012 của Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,             […]
10/06/2016

Thông báo về Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho công nghệ truyền thông

Được sự tài trợ của công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công Bưu chính Viễn thông thông báo xét chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho công nghệ truyền thông”, cụ thể như sau: 1. Mục tiêu của chương trình – Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên […]
03/06/2016

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt tháng 6 năm 2016 của Học viện cho các sinh viên có tên sau: – Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (chi tiết kèm theo) Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công […]
30/05/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 như sau: Thông báo tuyển sinh Mẫu công văn cử đi dự thi Phiếu đăng ký dự thi Mẫu sơ yếu lý lịch Xác nhận thời gian làm việc
30/05/2016

Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:   Kết quả chấm phúc khảo