27/07/2016

Thông báo Tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 2 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo […]
20/07/2016

Thông báo về việc dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016 của Học viện như sau: 1. Đối tượng được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 gồm: Các sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2013 (cả 2 cơ sở đào tạo); Các sinh […]
20/07/2016

Thông báo xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển vào đại học liên thông hệ chính quy Đợt I năm 2016 của Học viện như sau: I/.  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn   xét tuyển Chỉ tiêu Phạm vi tuyển sinh 1 Kỹ thuật điện tử, truyền […]
19/07/2016

Thông báo Về việc dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7.2016 của Học viện như sau: 1. Đối tượng được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 gồm: a. Các sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2013 (cả 2 Cơ sở đào tạo); b. […]
19/07/2016

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt I năm 2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2016; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt I năm […]
15/07/2016

Thông báo chương trình học bổng của Viện Quốc tế Pháp ngữ

29/06/2016

THÔNG BÁO Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016 của Học viện, cụ thể: Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy tại các Quyết định số:518/QĐ-HV ngày 30/05/2016, 378/QĐ-HV ngày 11/04/2016, 246/QĐ-HV ngày 07/03/2016,251/QĐ-HV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Học viện […]
29/06/2016

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2016 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội), cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng Giảng viên cơ hữu giảng dạy các nhóm môn: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, Viễn thông, […]
15/06/2016

Thông báo thời gian phát bằng của Học viện

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của sinh viên, học viên cao học (gọi tắt là người học) về thời gian phát bằng lẻ, Học viên thông báo thời gian phát văn bằng tốt nghiệp của Học viện như sau: Thời gian: chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần (từ 13h30 đến 16h30) Địa điểm: […]
14/06/2016

Thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề

Căn cứ Quy chế tuyển sinh học nghề ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 29/2012/CNĐKHĐ-TCDN ngày 28/6/2012 của Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,             […]