04/01/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 tháng 12 năm 2016. Chi tiết theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng đại học, cao đẳng Đợt 1 tháng 12 năm 2016 Danh sách sinh viên được cấp bằng hệ Đại học chính quy Danh sách sinh viên […]
30/11/2016
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016 của Học viện. Chi tiết Thông báo và Danh sách theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016 Danh sách sinh viên […]
14/11/2016
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 tháng 11/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 11 năm 2016 của Học viện. Chi tiết Thông báo và Danh sách theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy Danh sách sinh viên được cấp bằng đợt tháng 11/2016  
10/11/2016
logo thong bao

Thông báo chuyển địa điểm phát bằng của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo điều chỉnh địa điểm phát bằng của Học viện như sau: Địa điểm phát bằng tốt nghiệp mới của Học viện: phòng 212 – nhà A1 (phòng đầu, tầng 2, phía cầu thang bên phải tòa nhà). Thời gian bắt đầu phát bằng tại địa điểm mới được thực hiện […]