10/11/2016
logo thong bao

Thông báo chuyển địa điểm phát bằng của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo điều chỉnh địa điểm phát bằng của Học viện như sau: Địa điểm phát bằng tốt nghiệp mới của Học viện: phòng 212 – nhà A1 (phòng đầu, tầng 2, phía cầu thang bên phải tòa nhà). Thời gian bắt đầu phát bằng tại địa điểm mới được thực hiện […]