31/07/2017
tracuuketqua

Thông báo Hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 31 năm 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 31 năm 2017 (từ ngày 31/07 đến ngày 04/08/2017), theo kế hoạch công tác năm […]
18/07/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 07 năm 2017 (tiếp)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 07 năm 2017. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm: Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Danh sách chi tiết   
17/07/2017
tracuuketqua

THÔNG BÁO HOÃN PHÁT BẰNG LẺ TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG TRONG TUẦN 29 NĂM 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 29 năm 2017 (từ ngày 17/07 đến ngày 21/07/2017), Học viện Công nghệ Bưu chính […]
05/07/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 07 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng tháng 07 năm 2017. Chi tiết và danh sách cụ thể theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 07 năm 2017 Danh sách chi tiết
14/06/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2017 Danh sách chi tiết
01/06/2017
tracuuketqua

Thông báo Hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 25 năm 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Căn cứ theo Quyết định số 471/QĐ-HV ngày 19 tháng 05 năm 2017 về việc cử cán bộ tham […]
10/05/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy tháng 05 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt tháng 05 năm 2017. Thông báo cụ thể và Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy tháng 05 năm 2017 Danh sách chi tiết hệ Đại […]
19/04/2017
tracuuketqua

Thông báo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 04 năm 2017

Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ
18/04/2017
tracuuketqua

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 16 năm 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện việc phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 16 năm 2017 (từ ngày 17/04 đến ngày 21/04), Học viện Công nghệ Bưu […]
05/04/2017
tracuuketqua

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2017. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm: Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2017 Danh sách chi tiết kèm theo