03/04/2018
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2018.Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 208/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy) Danh sách kèm theo Quyết định 209/QĐ-HV (Liên thông Đại học)  Danh sách kèm theo Quyết định 210/QĐ-HV (Hệ Cao đẳng chính quy) Danh sách kèm theo Quyết định 211/QĐ-HV (Hệ Đại học vừa làm vừa học) Danh […]
06/03/2018
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1  năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 17/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy khóa 2013 – Hồ Chí Minh)   Danh sách kèm theo Quyết định 18/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy khóa Trả nợ – Hồ Chí […]
07/09/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 09/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 770/QĐ-HV(Hệ Cao đẳng chính quy khóa 2014): Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông Quyết định 768/QĐ-HV (Hệ Đại học […]
14/07/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 07/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 571/QĐ-HV: Danh sách chi tiết (cơ sở phía Bắc), Danh sách chi tiết (cơ sở phía Nam) Quyết định 581/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 582/QĐ-HV: Danh sách chi tiết […]
03/07/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 06/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 556/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 557/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 558/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 559/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 560/QĐ-HV: Danh […]
05/04/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 04/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 262/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 263/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 264/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
10/03/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2017 và danh sách kèm theo: Quyết định 122/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 123/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 128/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 133/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 134/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 135/QĐ-HV: Danh […]
24/02/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017 và danh sách kèm theo: Quyết định 103/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 104/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 105/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 106/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 107/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
21/10/2016
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 10/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 10/2016 và danh sách kèm theo: Quyết định 861/QĐ-HV(Trả nợ Đại học chính quy) : Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điện tử truyền thông Quyết định 862/QĐ-HV(Trả nợ Cao đẳng chính quy) : Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh […]