18/06/2018
tracuuketqua

Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ

Học viện công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho 02 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Danh sách chi tiết theo file đính kèm như sau: Quyết định 456/QĐ-HV (Tiến sĩ)
01/06/2018
tracuuketqua

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp Tháng 5.2018

Học viện thông báo kết quả xét tốt nghiệp Tháng 5.2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm như sau: Quyết định 414/QĐ-HV (Đại học chính quy) Quyết định 415/QĐ-HV (Liên thông Đại học chính quy) Quyết định 416/QĐ-HV (Cao đẳng chính quy)
03/04/2018
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2018.Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 208/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy) Danh sách kèm theo Quyết định 209/QĐ-HV (Liên thông Đại học)  Danh sách kèm theo Quyết định 210/QĐ-HV (Hệ Cao đẳng chính quy) Danh sách kèm theo Quyết định 211/QĐ-HV (Hệ Đại học vừa làm vừa học) Danh […]
06/03/2018
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1  năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 17/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy khóa 2013 – Hồ Chí Minh)   Danh sách kèm theo Quyết định 18/QĐ-HV (Hệ Đại học chính quy khóa Trả nợ – Hồ Chí […]
07/09/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 09/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 770/QĐ-HV(Hệ Cao đẳng chính quy khóa 2014): Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông Quyết định 768/QĐ-HV (Hệ Đại học […]
14/07/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 07/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 571/QĐ-HV: Danh sách chi tiết (cơ sở phía Bắc), Danh sách chi tiết (cơ sở phía Nam) Quyết định 581/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 582/QĐ-HV: Danh sách chi tiết […]
03/07/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 06/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 556/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 557/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 558/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 559/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 560/QĐ-HV: Danh […]
05/04/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 04/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Quyết định 262/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 263/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 264/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
10/03/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2017 và danh sách kèm theo: Quyết định 122/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 123/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 128/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 133/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 134/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 135/QĐ-HV: Danh […]
24/02/2017
tracuuketqua

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017 và danh sách kèm theo: Quyết định 103/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 104/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 105/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 106/QĐ-HV: Danh sách chi tiết Quyết định 107/QĐ-HV: Danh sách chi tiết