04/08/2017
LOGO 20

Chính sách đối với các nhà tài trợ các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tham gia tài trợ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các nhà tài trợ được hưởng các quyền lợi tài trợ tương ứng với giá trị của gói tài trợ. Cụ thể: – Được ghi nhận là Nhà tài trợ trên các ấn phẩm và website của Học viện […]
04/08/2017
LOGO 20

Nội dung hạng mục tài trợ các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997- 2017), trong thời gian tới Học viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng nhằm tôn vinh, đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện, tạo động lực cho […]