08/06/2017

Thông báo mời viết bài hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997 – 2017), Học viện kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu viết bài cho Hội nghị khoa học tổ chức vào ngày 08/9/2017 tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: – Chủ đề chính: Đào tạo và nghiên […]
08/07/2016

Viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHKTBĐ (đơn vị trực thuộc Học viện) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì (lần 2)

   Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (Viện KHKTBĐ), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đề nghị các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tích cực tham gia viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHKTBĐ […]
01/07/2016

Hội thảo An toàn thông tin SoIS 2016

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 99 “Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin (ATANTT)” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Hội thảo “An toàn an ninh thông tin” là hội thảo phối hợp của 8 cơ sở đào […]