21/06/2018

Thông tin đề án mở ngành đào tạo Thương mại điện tử

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công […]
20/06/2018
thong bao

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo thời gian hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018:
20/06/2018

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo thời gian hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018:
20/06/2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018.   Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Mẫu sơ yêu lí lịch Mẫu xác nhận thời gian làm việc Mẫu công văn cử đi dự thi    
18/06/2018
Novaon sua

Tập đoàn Digital Nova on thông báo tuyển dụng

1. Lập trình viên.NET – .NET  Developer * Mô tả công việc: – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty; – Phối hợp với nhóm phát triển để lên kế hoạch công việc trong tuần; – Chủ động ước lượng và kiểm soát công việc đã nhận; – Báo cáo […]
18/06/2018
Novaon sua

Tập đoàn Digital Novaon thông báo tuyển dụng

1. Lập trình viên.NET – .NET  Developer * Mô tả công việc: – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty; – Phối hợp với nhóm phát triển để lên kế hoạch công việc trong tuần; – Chủ động ước lượng và kiểm soát công việc đã nhận; – Báo cáo […]
18/06/2018
thong bao

Thông báo chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018-2019

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Đại học Palermo (Italia), Học viện thông báo chương trình và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa […]
18/06/2018

Thông báo chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018-2019

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Đại học Palermo (Italia), Học viện thông báo chương trình và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa […]
18/06/2018
tuyen dung

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,  thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội […]
18/06/2018
tracuuketqua

Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ

Học viện công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho 02 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Danh sách chi tiết theo file đính kèm như sau: Quyết định 456/QĐ-HV (Tiến sĩ)