Thông báo Chương trình “2018 Samsung Research Program”

A
PTIT đăng cai cuộc thi An toàn thông tin dành cho sinh viên VNPT SecAthon 2018
05/04/2018
1 tuyen dung SS
Hội thảo tuyển dụng Samsung Việt Nam tại PTIT
06/04/2018
Trung tâm SVMC  hiện đang triển khai chương trình “2018 Samsung Research Program” nhằm kêu gọi ý tưởng, đề xuất của các giáo sư, giảng viên, sinh viên về nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ mới trên thiết bị di động Samsung nhằm mục đích thương mại và phục vụ cho tiện ích của cộng đồng.
THÔNG TIN CHI TIẾT xem tại đây: 
TEMPLATE xem tại đây:

Ý TƯỞNG THAM KHẢO xem tại đây:

 *** Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Chị Đỗ Thị Khánh Vân, email: do.khanhvan@samsung.com; hoặc theo số điện thoại di động: 090 463 2211
* Link tham khảo về một ứng dụng trợ giúp tầm nhìn được phát triển bởi các thành viên tại C-Lab, chương trình vườn ươm sáng tạo của Samsung

229 lượt xem