18 lượt sinh viên Học viện sẽ tham gia các khóa trao đổi sinh viên của Dự án MARCO POLOPolo tại châu Âu và châu Á

20170719_165218
Sinh viên Học viện giao lưu với tình nguyện viên Hàn quốc tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm ICT
02/08/2017
cong HV
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng do Webometrics bình chọn
03/08/2017

Vừa qua, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có buổi tiếp và làm việc với Ban điều phối dự án MARCO POLO tại Việt Nam. Theo đó hai bên đã thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án trong thời gian sắp tới.

IMG_9930

 Dự án MARCO POLO được xây dựng với mục đích tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của các trường Đại họctrong khu vực Châu Á và liên vùng Châu Á với Châu Âu thông qua các hoạt động như tập huấn xây dựng chiến lược HTQT, xây dựng tổ chức trung tâm/phòng chức năng quan hệ quốc tế, tập huấn kỹ năng đàm phán thỏa thuận hợp tác quốc tế, kỹ năng kêu gọi tài trợ từ các tổ chức quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên.

Các hoạt động nâng cao năng lực hướng tới các phòng hợp tác quốc tế và trung tâm đào tạo quốc tế (bao gồm các nhân viên và các điều phối viên) là trọng tâm của dự án vì đây là hoạt động có ảnh hưởng đến cộng đồng học thuật (sinh viên, giáo viên và nghiên cứu viên) và đóng vai trò quan trọng trong các chương trình hợp tác quốc tế (trao đổi sinh viên, giảng viên, chuẩn hóa các bằng cấp và xây dựng các chương trình đa bằng, xây dựng các nhóm nghiên cứu, công nhận văn bằng). Các chuyên gia của các trường đối tác tại EU với những kinh nghiệm thực hiện chương trình Eramus+ sẽ cần thiết cho các hoạt động này.

Liên minh bao gồm 10 trường từ 6 nước khác nhau (Tây Ban Nha, Anh, Áo, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam), bao gồm 3 trường đại học tại châu Âu với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển các chương trình HTQT và 6 trường đại học tại châu Á đang có những thách thức liên quan đến HTQT.

Tại Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Hà Nội là những đơn vị tham gia thụ hưởng dự án.Dự án được thực hiện trong 03 năm, từ năm 2017 đến 2019 với các hoạt động chính là: tổ chức hội thảo nội bộ về dự án, tổ chức hội thảo giới thiệu dự án cho các đối tác, doanh nghiệp, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo của dự án. Trong thời gian thực hiện dự án sẽ có 18 lượt sinh viên Học viện và 18 lượt giảng viên sẽ tham gia các khóa trao đổi sinh viên, giảng viên của dự án kéo dài khoảng 3 tuần tại các nước như Áo, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Thái Lan.

182 lượt xem