05 tập thể và 16 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2017

Lập Trình Viên C#, ASP.NET Thu Nhập Lên Tới 15 Triệu
28/05/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BLOCKCHAIN Việt Nam cần tuyển gấp
31/05/2018

Ngày 24/5/2018, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức trao thưởng cho 05 tập thể (Khoa Công nghệ thông tin 1, khoa Viễn thông 1, khoa Tài chính kế toán 1, khoa Viễn thông 2 và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông) và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2017.

1giao ban KHCN

PGS.TS Vũ Văn San, Giám đốc Học viện (đứng giữa) trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2017

Tại sự kiện này, Học viện cũng đã tiến hành sơ kết các kết quả  hoạt động Khoa học Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong  đó, tổng số kinh phí và quy mô các đề tài cấp Bộ tăng khá ấn tượng trong năm 2018; Học viện tiếp tục xúc tiến các đề tài, dự án KHCN cấp quốc gia, cấp Sở KHCN và đã được Bộ KHCN giao trực tiếp dự án đào tạo cách mạng công nghiệp 4.0, số lượng giảng viên được cử đi dự Hội nghị KHCN uy tín trong và ngoài nước tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động dịch vụ KHCN mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị Khoa và Viện đều tham gia hết sức tích cực trong việc đăng ký và thực hiện tốt, có chất lượng và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín, vị thế của Học viện.

2giao ban KHCN1

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Phó Giám đốc Học viện (đứng giữa) trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2017

Đối với đề tài NCKH các cấp, 6 tháng đầu năm 2018, Học viện có 04 đề tài cấp Nhà nước đang triển khai đúng tiến độ. Trong đó, có 02 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông”, 01 đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 và ký hợp đồng 01 đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016-2020. Học viện được Bộ Khoa học và Công nghệ giao trực tiếp thực hiện dự án cấp quốc gia  thuộc chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao: “Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực về công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận CMCN 4.0”. Học viện hiện cũng đang có 07 đề tài Quỹ Nafosted đang thực hiện đạt yêu cầu nghiên cứu.

Đối với đề tài KHCN cấp Bộ: năm 2018, Học viện đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao 20 đề tài KH&CN. Đối với đề tài KHCN cấp Học viện, Học viện đã quyết định giao kế hoạch kinh phí KH&CN cấp Học viện cho các Khoa, Viện và Phòng Khoa TT chức năng quản lý với số lượng 172 đề tài. Học viện đã giao 144 đề tài sinh viên cho các khoa đào tạo.

657 lượt xem